DVD - CD Türleri

COMPACT DISC (CD) TÜRLERİ

A- KAYITLI OLARAK ÜRETİLEN CD'LER

1- CD-DA : CD-Digital Audio, üzerinde digital ses kaydı taşıyan CD türüdür, Audio-CD olarak da adlandırılır.

2- CD-ROM : CD-Read Only Memory, bilgisayarlarda kullanılmaya mahsus, üzerinde bilgisayarların işleyebileceği nitelikte bilgi taşıyan CD çeşididir.

3- VCD : Video-CD, MPEG1 formatında sıkıştırılmış Video ve Audio bilgileri taşıyan CD çeşididir. MPEG1 formatından dolayı aslında bir çeşit bilgisayar CD'sidir. Ancak bu formatı kullanmaya yönelik üretilmiş olan VCD-Player'larda da izlenebilir özelliktedir.

4- HYBRIT-CD: Karma bir CD çeşididir. Bilgisayar programları ile birlikte video kayıtlarını veya audio Track'larla birlikte başka formattaki bilgileri üzerinde barındıran disklerdir.

B- KAYDEDİLEBİLİR CD'LER

1- CD-R : Recordable-CD, bir kereye mahsus olmak üzere kayıt yapılabilir disk çeşididir.

2- CD-RW : Re-writeable-CD, defalarca kayıt yapılabilen CD çeşididir.


DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)TÜRLERİ

Digital Versatile Disc : Çok Yönlü Digital Disk

A- KAYITLI OLARAK ÜRETİLEN DVD'LER

1- DVD-5

2- DVD-10

3- DVD-9

4- DVD-18

5- BLUE RAY DVD

B- KAYDEDİLEBİLİR DVD'LER

1- DVD-R

2- DVD+R

stamper