DVD - CD Üst Baskı

CD ÜZERİNE YAPILACAK OLAN BASKI FİLMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

CD üretim tesisimizde üretilen CD’ler üzerine OFFSET tekniği ile baskı yapmaktayız. OFFSET Tekniği dünya genelinde çok yaygın olan ve Screen Printing (ipek baskı ya da serigraf) olarak adlandırılan baskı yöntemine göre çok daha kaliteli baskı yapma özelliğine sahiptir. Bu bilgi föyünün, ülkemizdeki ilk OFFSET CD-PRINT sistemine uygun baskı filmlerinin hazırlanmasında yardımcı olacağını umuyoruz.

A- CD ÖLÇÜLERİ GENEL BİLGİ

CD (Audio CD, Video CD, CD-ROM) Ölçüleri : Dış çap :120 mm. İç çap : 15 mm.

Beyaz Zemin Baskı Alanı : (Offset baskının altında zemin olarak beyaz zemin yerine metalize edilmiş yüzey kullanılabilir. Bu durumda lütfen filmleri teslim ederken bildirmeyi unutmayınız.) Beyaz Zemin : Dış çap : 118 mm. İç çap : 16 mm.

B- BASKI FİLMİNİN ÖZELLİKLERİ

Renkli Basılacak Baskı Alanı Ölçüleri

Full Baskı İçin Baskı Alanı : Dış çap :118 mm. İç çap : 16 mm.

Filmler üzerinde iç çemberin içinde kalan kısım ve dış çemberin dışarısında kalan kısım boşaltılmış olmalıdır.

Kullanılabilecek Renkler

Offset baskı tekniği ile doğal renklerin hepsi elde edilebilmektedir. Bunun için kullanılması gereken offset baskı renkleri olan (3-Chromatic renkler); C M Y K, Cyan-Magenta-Yellow-Kontrast(siyah) +Beyaz (Zemin) renkleridir. (Beyaz zemin yerine CD’nin kendi gümüşi-metal rengini tercih edebilirsiniz.) Standart C-M-Y-K renkler dışında extra renk basmak mümkün olmamaktadır.

Baskı İçin Gönderilmesi Gereken Filmin Özellikleri

CD üzerine baskı yapılacak grafiğe ait renk ayrımı filmlerinin (ofsete uygun) ters emisyonlu olmalıdır. Muhtelif özellikte (zemin yoğun- fotoğraf yoğun v.b.) baskılar için ortalama en uygun tram değeri 70 – 80 lpc (180 – 200 lpi)dir. Film çıkışlar, 4 ayrı film (C M Y K) halinde hazırlanmalı ve her filmde ait olduğu rengin belirtilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, kullanmakta olduğumuz ofset baskı teknolojisi ile 120’lik tram (300 lpi / 5080 dpi) değerlerine kadar baskı yapılabilmektedir. Ancak bu yoğunlukta tram her iş için daha yüksek kaliteli baskı anlamına gelmeyebilir. İhtiyaç duyarsanız bu konu hakkında arayabilirsiniz.

Crosslar

Montaj ve baskı esnasında daha iyi netice alabilmek için baskı alanının dışında 4 adet (saat 12, 3, 6 ve 9 yönlerinde) dört adet cross bulunmalıdır. Crosslar baskı alanından en az 8 en fazla 15 mm uzakta olacak şekilde yer almalı ve “hair line cross = kıl cross” tabir edilen en ince crosslar kullanılmalıdır.


Gerektiğinde Bilgi Almak İçin, Tel: (0212) 445 88 76 (pbx)

DVD - CD ÜST BASKI TANITIM VİDEO