Stamper Üretim

CD veya DVD replication üretim yapılabilmesi için nikel bir kalıp olan STAMPER’a ihtiyaç vardır Nora müşteriden gelen CD, DVD, HDD formatlarındaki ana masterdan STAMPER üretip testini yapıp üretim birimine verir. Nora stamper üretim biriminde günde 50 adet DVD veya CD stamper üretimi yapılabilir. NORA diğer CD ve DVD üreticileri için tedarekçi konumunda olup STAMPER taleplerini karşılamaktadır.